Apetyt seksualny u osób z depresją

Apetyt seksualny u osób z depresją

Szacuje się, że przynajmniej 4% światowej populacji cierpi na depresję. Jednak liczba ta może być wyższa, do 12%, ponieważ według specjalistów istnieje wiele przypadków nie -diagnozowanych.

Apetyt seksualny u ludzi depresyjnych: nowe ustalenia

Jednym z skutków depresji jest malewanie apetytu seksualnego, a jest to pogorszone z powodu niektórych leków przeciwdepresyjnych, które prowadzą do zmian we własnym pożądaniu seksualnym.

Ángel Luis Montej, koordynator badań Służby Psychiatrii Szpitala Salamanca, ostrzega, że ​​badania pokazują, że najczęściej używane leki przeciwdepresyjne, Trójcykliczne i SSRI powodują zmiany odpowiedzi seksualnej u około 50% leczonych pacjentów.

Zjawisko to obserwuje się u pacjentów niezależnie od ich płci i zwykle jest aspektem niedocenianym przez lekarzy, ale może nawet zaszkodzić stanowi psychiczne pacjenta, również zakłócając jego związek małżeński, a zatem chęć utrzymania relacji.

Według Montejo roztwór występuje w leczeniu podwójnymi lekami przeciwdepresyjnymi, stymulując noradrenalinę i serotoninę, jako kluczowe hormony w poprawie nastroju, a w konsekwencji apetytu seksualnego.